Konverzný kurz 
1 EUR = 30.126 SKK

HOLUBY.
TRAPIA VÁS? ZNEPRÍJEMŇUJÚ VÁM ŽIVOT?
POM
ôžeme vám !!!

PONUKA
NA
LIKVIDÁCIU HOLUBOV

 

>>> ĎALŠIE INFORMÁCIE

 

INFORMATÍVNE TESTERY ALKOHOLU

         

Elektronický tester alkoholu
(AL 2500 = JETT 2)

>>> Technická špecifikácia

 

Elektronický tester alkoholu
(ICC-2)

>>> Technická špecifikácia

PROFESIONÁLNE TESTERY ALKOHOLU

Elektronický tester alkoholu
(LION ALCOMETER 500)

>>> Technická špecifikácia

Elektronický tester alkoholu
(Lifeloc FC-10)

>>> Technická špecifikácia

 

Elektronický tester
alkoholu do motorových
vozidiel (Interlock XT)

>>> Technická špecifikácia

 

Elektronický tester alkoholu
(DRAGER ALCOTEST 3000)

>>> Technická špecifikácia

URČENÉ MERADLÁ ALKOHOLU

Elektronický tester alkoholu
(Envitec AlcoQuant 6020)

>>> Technická špecifikácia

Elektronický tester alkoholu
(DRAGER ALCOTEST 7510 CLASSIC)

>>> Technická špecifikácia

Elektronický tester alkoholu
(Alcometer SD400)

>>> Technická špecifikácia

Elektronický tester alkoholu
(INTOXIMETER ALCO-SENZOR IV CM)

>>> Technická špecifikácia

 


V ponuke sú taktiež klasické detekčné trubičky v cene 10,00,- EUR za 1 balenie  (+ 20% DPH).
Jedno balenie obsahuje 10 ks detekčných trubičiek.

Archív elektronických testerov alkoholu, ktoré už nie sú v ponuke

POZOR !
PONÚKAME VÁM NOVÚ SLUŽBU.

Ponúkame službu testovania Vašich zamestnancov na požitie alkoholu počas pracovnej doby a to ako u Vás tak aj v teréne. Testovanie sa vykonáva na určenom meradle, ktorý je certifikovaný Slovenským metrologickým ústavom. Tento prístroj musí byť povinne certifikovaný každých 6 mesiacov. Zariadenie je vybavené tlačiarňou (slúžiacou na tlač protokolov), pamäťou, hygienickými náustkami, atď. Výsledok merania môže slúžiť ako dôkazový materiál pri potenciálnom súdnom procese.

Organizácia je povinná kontrolovať zamestnancov na požitie alkoholických nápojov, prípadne iných psychotropných látok počas pracovnej doby podľa zákonov č. 51/88, č. 330/96 a č. 95/2000 Zb. zák..

 

Konverzná tabuľka pre koncentráciu alkoholu v krvi
 

  percenta promile mg/l
00 0.00 0.00 0.00
01 0.01 0.10 0.05
02 0.02 0.20 0.10
03 0.03 0.30 0.15
04 0.04 0.40 0.20
05 0.05 0.50 0.25
06 0.06 0.60 0.30
07 0.07 0.70 0.35
08 0.08 0.80 0.40
09 0.09 0.90 0.45
10 0.10 1.00 0.50
11 0.11 1.10 0.55
12 0.12 1.20 0.60

 

PREPOČTOVÝ DIAGRAM

Hladina alkoholu v krvi sa udáva v promile, pričom 1 promile = 1 gram čistého 100% alkoholu v 1kg krvi. Ľudský organizmus obsahuje v priemere 5 litrov krvi, čo je ekvivalent 5 kg. Pre výpočet hladiny alkoholu v krvi a naopak pre zistenie množstva vypitého alkoholu pri známej hladine sa používa vzorec:

promile alkoholu v krvi = použitý alkohol v gramoch / (telesná hmotnosť v kg * 6)

Ak je táto matematika pre niekoho príliš "matematická", určitý návod by mohol predstavovať prepočet na zdravú 70 kilogramovu osobu v následujúcej tabuľke.*

 

0,5 l 12 stupň. piva
15 g čistého alkoholu
0,35 promile
odbúranie z krvi
za 3 hodiny
0,5 l 10 stupň. piva
13 g čistého alkoholu
0,28 promile
odbúranie z krvi
za 2,5 hodiny
0,2 l prírodného vína
18 g čistého alkoholu
0,4 promile
odbúranie z krvi
za 3,5 hodiny
0,2 l umelého vína
24 g čistého alkoholu
0,55 promile
odbúranie z krvi
za 4,5 hodiny
0,05 l destilátu 40 %
(klasické "pol deci")
17 g čistého alkoholu
0,4 promile
odbúranie z krvi
za 3,5 hodiny
0,1 l destilátu 40 %
(klasické dve "pol deci")
28 g čistého alkoholu
0,6 promile
odbúranie z krvi
za 5 hodín

 


* MUDr. Štefánia Moricová, primárka Kliniky pracovného lekárstva a toxikológie FNsP ak. L. Dérera, Bratislava
   Doc. MUDr. Ferdinand Krutý, PhD, hlavný odborník MZ SR pre klinické pracovné lekárstvo a klinickú toxikológiu.
 

EKG PRAVÍTKO - VÝBORNÁ KARDIOLOGICKÁ POMÔCKA

NAJ.sk