Poštový priečinok 4,  040 23  Košice

Tel.:

055/6438 078

Fax:

055/6438 078

E-mail:

info@testery.sk